Kensington School Educació Girona Girona

Orientat a millorar l’expressió en llengua estrangera fent un ús correcte dels conceptes més adequats en cada cas. Dirigit a professionals que han de resoldre qüestions de negociació, de presentació de productes i serveis, assistència a congressos i fires internacionals, etc. Som conscients que una bona comunicació és una eina que garanteix l’èxit d’un projecte.


Sol·licitar assessorament lingüístic

(Si formes part d'una empresa)
Arxiu