Kensington School Educació Girona Girona

Orientat a millorar l’expressió en llengua estrangera fent un ús correcte dels conceptes més adequats en cada cas. Dirigit a professionals que han de resoldre qüestions de negociació, de presentació de productes i serveis, assistència a congressos i fires internacionals, etc. Som conscients que una bona comunicació és una eina que garanteix l’èxit d’un projecte.


Sol·licitar assessorament lingüístic

(Si formes part d'una empresa)
Arxiu

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Evergreen Sunday, SL

NIF: B55139943

Adreça postal: C/ Ample, 31 bxs., 17244 Cassà de la Selva (Girona)

Correu electrònic: [email protected]

Evergreen Sunday, SL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.