Kensington School Educació Girona Girona

El millor complement als estudis d’una llengua estrangera. Allotjament amb famílies o en residència, combinen les tasques d’estudi amb activitats dirigides per monitors locals de caràcter esportiu, cultural, etc. Col·laborem de forma estreta amb empreses especialitzades encarregades del transport, allotjament, formació i activitats en destí que ofereixen un ampli ventall de possibilitats tan de destins com de durada de les estades.


Sol·licitar més informació de les estades a l'estranger

(Si formes part d'una empresa)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Evergreen Sunday, SL

NIF: B55139943

Adreça postal: C/ Ample, 31 bxs., 17244 Cassà de la Selva (Girona)

Correu electrònic: [email protected]

Evergreen Sunday, SL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.