Kensington School Educació Girona Girona

Adreçats a nens i adolescents, des de 3 a 18 anys, organitzats per grups segons edats i nivells de coneixement. Aquests cursos s’orienten a l’assoliment de l’aprenentatge i domini de la llengua estrangera d’una forma natural. Totes les classes es fan de forma íntegra en l’idioma d’estudi per tal de mantenir l’alumne en un entorn d’immersió lingüística. El nombre màxim d’alumnes per classe és de entre sis i deu.


Sol·licitar més informació de grups

(Si formes part d'una empresa)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Evergreen Sunday, SL

NIF: B55139943

Adreça postal: C/ Ample, 31 bxs., 17244 Cassà de la Selva (Girona)

Correu electrònic: [email protected]

Evergreen Sunday, SL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.