Kensington School Educació Girona Girona

Adreçats a nens i adolescents, des de 3 a 18 anys, organitzats per grups segons edats i nivells de coneixement. Aquests cursos s’orienten a l’assoliment de l’aprenentatge i domini de la llengua estrangera d’una forma natural. Totes les classes es fan de forma íntegra en l’idioma d’estudi per tal de mantenir l’alumne en un entorn d’immersió lingüística. El nombre màxim d’alumnes per classe és de entre sis i deu.


Sol·licitar més informació de grups

(Si formes part d'una empresa)