Kensington School Educació Girona Girona

Adaptem les nostres classes a les necessitats particulars de cada empresa. Comptem amb professors nadius titulats per tal de poder oferir un servei d’excel·lència orientat a l’aprenentatge i millora tan de la llengua en general com dirigida a àmbits comercials, de negocis o senzillament a la millora de la fluïdesa en la conversa.

 

Sol·licitar més informació per empreses

(Si formes part d'una empresa)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Evergreen Sunday, SL

NIF: B55139943

Adreça postal: C/ Ample, 31 bxs., 17244 Cassà de la Selva (Girona)

Correu electrònic: [email protected]

Evergreen Sunday, SL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Parla

Parla
Habla
Talking
Reden

Parlante
Parlando
Говорить