Kensington School Educació Girona Girona

Servei de traduccions (directes i/o inverses) dutes a terme per professionals titulats. Es fan traduccions de tots tipus de documents: text genèrics, pàgines web, documents jurídics, entre d’altres. Aquest és un servei dirigit a particulars, administracions i empreses amb necessitats de comunicació en una llengua estrangera amb rigor i correcció. Els idiomes que oferim són anglès, francès, alemany, italià, rus i xinès mandarí. Per d’altres idiomes, consultar disponibilitat.


Sol·licitar servei de traducció

(Si formes part d'una empresa)
Arxiu

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Evergreen Sunday, SL

NIF: B55139943

Adreça postal: C/ Ample, 31 bxs., 17244 Cassà de la Selva (Girona)

Correu electrònic: [email protected]

Evergreen Sunday, SL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.