Kensington School Educació Girona Girona

Oferim en col·laboració amb la direcció del centre i/o l’AMPA classes a la mateixa escola, dins el seu programa i oferta d’extra-escolars, classes de llengua estrangera tan de reforç com de millora dels coneixements generals com a complement a les classes acadèmiques curriculars.


Sol·licitar més informació per escoles

(Si formes part d'una empresa)