Kensington School Educació Girona Girona

Adreçats a qualsevol estudiant que té com a objectiu l’aprenentatge i millora d’una llengua estrangera. En format de classes privades (1 alumne) o semiprivades (2 alumnes) es dissenyen continguts i calendaris a mida segons cadascun dels seus objectius. Des d’alumnes amb necessitats específiques de repàs fins a professionals interessats en millorar les seves aptituds en entorns laborals i de negociació.


Sol·licitar més informació de Privats i semiprivats

(Si formes part d'una empresa)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Evergreen Sunday, SL

NIF: B55139943

Adreça postal: C/ Ample, 31 bxs., 17244 Cassà de la Selva (Girona)

Correu electrònic: [email protected]

Evergreen Sunday, SL, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.