Kensington School Educació Girona Girona

Adreçats a qualsevol estudiant que té com a objectiu l’aprenentatge i millora d’una llengua estrangera. En format de classes privades (1 alumne) o semiprivades (2 alumnes) es dissenyen continguts i calendaris a mida segons cadascun dels seus objectius. Des d’alumnes amb necessitats específiques de repàs fins a professionals interessats en millorar les seves aptituds en entorns laborals i de negociació.


Sol·licitar més informació de Privats i semiprivats

(Si formes part d'una empresa)